Stomed’s regional network

map2.png

City

Address

Contacts

Astana

Mirzoyana str. 11a

8 (7172) 35-87-76

Almaty

20 Liniya str. 39

8 (7272) 46-04-81

Kostanay

Uralskaya str. 14

8 (7142) 28-01-60, 28-01-65, 28-01-75, 28-11-00

Karaganda

Gogolya str. 83,84,101

8 (7212) 51-29-74

Kokshetau

Auelbekova str. 95, 4/21

8 (7162) 25 46 04

Petropavlovsk

Buketova str. 9

8 (7152) 36-32-90

Pavlodar

Kombinatskaya str. 35

8 (7182) 61-37-90

Ust-Kamenogorsk

Bazovaya str. 7

8 (7232) 57-46-79, 8-705-531-83-09

Aktobe

Patolieva str. 55

8 (7132) 40-41-83

HR department

110007, Kostanay, Uralskaya str. 14 
HR@medsales.kz

8 (7142) 28-01-75 int.235